Pomiary wentylacji

BOMAR oferuje pomiary wydajności wentylacji zarówno po zakończeniu montażu własnych instalacji (przed oddaniem do użytku), jak i jako zewnętrzny ekspert.

Posiadamy wielofunkcyjne, walidowane, rzetelne i wiarygodne przyrządy pomiarowe z możliwością zapisywania danych na PC wraz z sondami pomiarowymi oraz anemometry wiatraczkowe.

W ramach pomiarów dokonujemy także regulacji układu oraz sprawdzamy poprawność działania zgodnie z dokumentacja i oczekiwaniami klientów.

Oferujemy:

  • Pomiary wydajności wentylacji na kratkach i anemostatach
  • Pomiar strumienia powietrza wewnątrz kanałów
  • Wyznaczanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach
  • Wymiana filtrów HEPA
  • Pomiary integralności filtrów oraz szczelności mocowania
  • Pomiary spadku ciśnień na filtrach
  • Pomiary poziomu hałasu instalacyjnego w pomieszczeniach
  • Projekty i wykonawstwo tłumików akustycznych