Pompy ciepła

Pompy ciepła to wyjątkowo wydajne i nowoczesne urządzenia grzewcze. Podstawowym źródłem energii w tym układzie jest otoczenia.
Stanowi ona nawet 80% ciepła dostarczanego do budynku. Uzupełniające 20% pochodzi z prądu elektrycznego.
Powietrze, woda lub ziemia, które mają określoną temperaturę. To one oddają energię w formie parowania. (Używając skrótu myślowego) Czerpnia pobiera tę energię, która jest następnie sprężana w kompresorze lub sprężarce i przekazana do skraplacza, gdzie ulega gwałtownemu rozprężeniu. Raptowna zmiana ciśnienia powoduje oczywiście wyzwolenie się energii, która w postaci ciepła trafia do instalacji grzewczej budynku.

Ocenia się, że najbardziej wydajne i najbardziej ekologiczne są systemy, gdzie czerpnia na zewnątrz budynku zasysa powietrze z otoczenia, a po procesach termodynamicznych trafia do systemu ogrzewania podłogowego.

Warto zaznaczyć, że określenie „przyjazne dla otoczenia” w przypadku pomp ciepła ma wyjątkowo szerokie znaczenie. Na osiedlach domów wolnostojących cichą kulturę pracy pomp ciepła bardzo chwalą sobie sąsiedzi.